ООО SEDA 

Баку

Сферы деятельности

Услуги для населения

Услуги для бизнеса

ООО SEDA 

     

"SƏDA" şirkətlər qrupu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.04.2007-ci il tarixli fərmanına əsasən qeydiyyata alınmış çoxfunksiyalı bir şirkət olaraq fəaliyyət göstərir.    

"SƏDA" şirkətlər qrupunun icra etdiyi funksiyalardan biri də bu şirkətin struktur bazasında kadrlarla məşğulluq agentliyinin  fəaliyyət göstərməsidir. Kadrlarla məşğulluq agentliyinin əsas vəzifələri potensiallı personal seçimi, şirkətlərin təqdim etdiyi vakant vəzifələrin tələblərinə uyğun olan kadrların  sifarişciyə  göndərilməsi (yönəldilməsi), kadrların seçilməsi, səriştəli və bacarıqlı kadrların toplanması, ehtiyyat kadr bazasının yaradılması, reklam və təşviqat üçün tərəfdaşların və distribyutorların axtarışıpotensiallı tərəfdaşlarla (şirkət və müəssisələrlə) iş birliyi yaratmaqdan ibarətdir:

"SƏDA" şirkətlər qrupunun kadrlarla məşğulluq agentliyinin fəaliyyətini və iş prinsipini başqa kadrlarla məşğulluq agentlərinin fəaliyyətindən və iş prinsipinlərindən fərqləndirən üstün cəhətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

 - İş axtaran vətəndaş təqdim olunan vakansiyaya ancaq və ancaq tam uyğun gəldiyi halda  "SƏDA" şirkətlər qrupu ilə iş axtaran arasında müqavilə bağlanılır.

- İş axtaran vətəndaş təqdim olunan vakansiyaya uyğun gəlmədiyi halda  isə "SƏDA" şirkətlər qrupu iş axtaranı qeydə alaraq ehtiyat bazasinda saxlayır, yalnız onun potensilaına və təcrübəsinə uyğun vakansiya yarandığı zaman müqavilə bağlamaq ücün onu şirkətə dəvət edir. 

- Müqavilə bağlanması ödənişlidir. Şirkətimizlə müqavilə bağlayan vətəndaş şirkətin təqdim etdiyi vakansiyaya işə qəbul edildiyi halda vətəndaş işlədiyi müəssisədən məvacib alan zaman birinci ayın aylıq məvacibinin 50%-ni "SƏDA" şirkətlər qrupuna ödəməni həyata kecirir.  

- "SƏDA" şirkətlər qrupu bazasinda topladığı ehtiyyat kadr bazasından tələb olunan vakansiyanın tələblərinə tam cavab verə bilən namizədləri secərək sifarişciyə göndərir. 

"SƏDA" şirkətlər qrupu rəhbərliyi onunla qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək istəyən bütün şirkətlərə hörmətlə yanaşır və kadr seçimində şirkətinizə yardımçı olmağı (kömək etməyi) öz üzərinə götürməyi təklif edir.

"SƏDA" şirkətlər qrupu“sifarişci” tərəfindən tələb olunan vakansiyalara uyğun  real namizədlərin seçilməsində sifarişçinin (müəssisə və təşkilaatların) rəğbətini qazanmağı özünün  ən başlıca vəzifələrindən biri sayır.

Calışdığınız müəssisə və şirkətdə yaranmış vakant vəzifələrə kadr axtarışını və onların ilkin seçimini bizim şirkətlə qarşılıqlı surətdə həyata keçirmək istəyərsinizsə  buyurub bizimlə əlaqə saxalya bilərsiniz. 

Группа компаний «SƏDA», зарегистрированная 24.02.2015 г. в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики от 30.04.2007 г., является  многопрофильной и многофункциональной компанией.
С целью устранения проблемы безработицы среди населения одним из направлений деятельности группы компаний «SƏDA» является работа кадрового агентства по трудоустройству. 
Основными задачами (функциями) кадрового агентства по трудоустройству являются:
•    тесное, доверительное сотрудничество с руководством заинтересованных организаций (предприятий, учреждений, фирм и т.п.) по имеющимся вакантным должностям, требований к ним, условий труда и заработной платы; размещение на сайтах нашей компании информации по имеющимся вакансиям;  
•     на основе условий и требований работодателя осуществление оперативного и принципиального подбора граждан, обратившихся в компанию, в соответствии с их образованием, специальностью (специализацией), навыков, опыта и стажа трудовой деятельности; в случае их соответствия - направление отобранных кандидатов на вакантные должности;
•     сбор и совершенствование информации базы данных компании:
- по наиболее востребованным специальностям работодателей;
- по потенциально профессиональному персоналу;
- по студентам, молодым специалистам, не имеющим опыта 
  работы, бывшим военнослужащим;
•     поиск партнеров, дистрибьютеров с целью рекламы и пропаганды деятельности компании, тесного сотрудничества с коллегами.
Руководство группы компаний «SƏDA» с уважением относится ко всем  организациям, предприятиям, учреждениям, желающим совместно сотрудничать и повышает рейтинг сотрудничающих. С этой целью наша компания предлагает оперативную, профессиональную, надежную и гарантированную помощь в подборе кадров.

 

"SƏDA"  şirkətlər qrupu  

VÖEN: 1003721822

Bakı ş., Nəsimi r. 3-cü m/r. A.Mustafayev-3014

"City Mall" Şəhər Ticarət Mərkəzi 4-cü mərtəbə 8-ci otaq

Tel.:  +99455 940 33 46

          +99450 963 73 27

          +99412 511 73 27

E-adres:  seda.ali2015@mail.ru

 
Компания не разместила информацию об открытых вакансиях.